We Cook Outside Logo
PARTNERWEBSHOPKONTAKT
WE COOK OUTSIDE

Köpvillkor

Nedan följer de allmänna villkoren för WE-COOK-OUTSIDE (hädanefter ”WCO”) och deltagandevillkor för Grill Workshop och Event. Bestämmelserna i de två avsnitten nedan gäller oberoende av varandra.

WE COOK OUTSIDE (WCO) är ett varumärke som tillhör Sigtuna Outdoor Living AB.

Sektion 1

Allmänna villkor för WCO

Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser av WE-COOK-OUTSIDE via www.we-cook-outside.se till konsumenter och till entreprenörer (hädanefter även gemensamt benämnda "Kunder"). Inga avvikande villkor gäller för Kunden, såvida inte WCO uttryckligen godkänner deras giltighet i skrift.

1. Definitioner/ Avtalsslutande parter

(1) Med konsument avses varje fysisk person som utför en transaktion huvudsakligen för ändamål som faller huvudsakligen utanför dennes handel, näringsverksamhet eller yrke.

(2) Med näringsidkare avses däremot en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med status som juridisk person som vid avtalsingåendet handlar för ändamål som har samband med den egna handeln, näringsverksamheten eller yrke.

(3) Försäljningsavtal ingås med: Sigtuna Outdoor Living AB, företrädd av verkställande direktör Norman Ebert Smedsbol 320, 195 92 Märsta, domstol Stockholm

För frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår kundtjänst alla vardagar. Telefonnummer 0734 035 336 eller via e-post till info@we-cook-outside.se

2. Offert / Beställningsförfarande / Priser / Ingående av avtal

(1) WCO accepterar beställningar via Internet.

(2) För detaljer om de produkter som WCO erbjuder uppmanas Kunderna att titta på de enskilda produktillustrationerna.

(3) Ingen av WCO-produktillustrationerna i WCO-webbutiken är juridiskt bindande erbjudanden. Dessa är endast inbjudningar att lämna in en order. Eventuellt ansvar för fel från vår sida är uttryckligen uteslutet.

(4) De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad moms och andra komponenter inklusive eventuell leveransavgift.

(5) Vid ingående av avtal som en del av elektronisk handel: När du har hittat den önskade produkten kan du lägga den i kundvagnen - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - genom att klicka på "Lägg till" eller "Lägg till i varukorg". Du kan när som helst titta - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - på innehållet i din kundvagn genom att klicka på "Varukorg". Du kan när som helst ta bort produkterna från kundvagnen genom att klicka på "X". För att köpa produkterna i kundvagnen, klicka på "Varukorg" och sedan, när du är i kundvagnen, på ”Fortsätt till kassan". Var god ange därefter dina uppgifte och välja önskad betalningsmetod. Bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren, intyget om avbokningsrättigheter och sekretesspolicyn och godkänt dem. Genom att klicka på "Slutför köp" fullgör du beställningsprocessen. Omedelbart efter att vi mottagit ditt köperbjudande kommer du att få ett mail från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning (bekräftelse på mottagande av order). Denna bekräftelse på mottagandet av ordern innebär ännu inte att vi accepterat ditt köperbjudande. Inget avtal ingås endast genom bekräftelse på mottagandet av ordern. Det faktiska avtalet ingås i enlighet med klausul 2, punkt 6.

(6) Ett försäljningsavtal för de varor som beställts av dig kommer endast att ingås när vi uttryckligen accepterar erbjudandet att ingå ett försäljningsavtal via e-post eller när vi - vid beställning som en del av en elektronisk transaktion (5) - skickar dig de beställda varorna utan en uttrycklig orderbekräftelse inom angiven leveranstid.

3 Frakt / Leverans

(1) Leverans kommer endast ske inom Sverige genom paketleverans eller av fraktföretag. Vid leverans kommer WCO be dig att ange ett telefonnummer på vilket fraktföretaget, anlitat av WCO, kan kontakta dig för att ordna med leverans.

(2) Leveransperioden kommer att börja dagen efter avtalets ingående och vara tre till tio dagar, om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(3) För varor som ska fraktas av fraktföretag, börjar leveransperioden dagen efter avtalets ingående och vara tre till tio dagar, om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(4) Om du beställer flera föremål med olika leveranstider som en del av en enda order skickar vi varorna i en enda frakt om inget annat överenskommits. I det här fallet kommer leveransperioden som gäller för din beställning vara den för varan i din beställning med den längsta leveransperioden. Inga extra fraktkostnader debiteras.

(5) Om inte alla beställda varor finns i lager har WCO rätt att göra partiella leveranser på egen bekostnad, förutsatt att du inte orimligt påverkas av partiell leverans. När detta sker gäller de angivna leveransperioderna. Punkterna 2 och 3.

(6) Om leveransen av varorna misslyckas efter tre försök på grund av fel från din sida, har vi rätt att frånträda avtalet. Eventuella betalningar som redan gjorts kommer att återbetalas av WCO utan onödigt dröjsmål.

(7) Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att WCO själv inte tillhandahållits varan, på grund av fel som inte går att hänföra till WCO, kan WCO frånträda avtalet. I detta fall informerar WCO dig omedelbart och föreslår, om lämpligt, leverans av en jämförbar produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig eller om du inte önskar leverans av en jämförbar produkt, kommer WCO att utan onödigt dröjsmål återbetala eventuell betalning som redan gjorts.

4 Betalningsvillkor / Återtaganderättsförbehåll

(1) Vi erbjuder följande betalningsmetoder: kreditkort och SWISH. Vi förbehåller oss dock rätten att hålla tillbaka vissa betalningsmetoder för varje beställning och att inkludera betalningsmetoder som inte anges ovan.

(2) WCO förbehåller sig återtaganderätten för de levererade varorna tills betalning fullgjorts.

5 Presentkort

(1) Du kan köpa presentkort för olika belopp i svenska kronor från WCO webbutik. Dessa presentkort kan endast återköpas i WCO webshoppen på www.we-cook-outside.se. Efter beställningsprocessen skickas presentkorten med en personlig presentkortskod till den e- postadress som anges i ordern.

(2) Presentkorten kan användas för inköp av alla WCO-produkter förutom för köp av presentkort.

(3) Presentkortet ska vara giltigt under en period av tre år från inköpsdatumet, från och med kalenderåret efter köpet. Kreditbeloppet upphör att gälla efter utgången av giltighetstiden och kan inte återbetalas i form av en kreditnota, dvs ett tillgodohavande.

(4) Om presentkortets kreditvärde överstiger fakturans belopp kommer en återstående kredit att registreras. Denna är valid fram till slutet av giltighetstiden och kan användas genom återanvändning av presentkortskoden vid ett annat köptillfälle. Inga återbetalningar av restbeloppet på presentkortet kommer att göras. Återstående kredit är inte föremål för ränta.

(5) Om värdet på presentkortet inte är tillräckligt för att täcka orderns storlek, kan det utestående beloppet erläggas genom någon annan betalningsmetod som godkänts av WCO eller genom att ange ytterligare presentkortskoder under samma beställningsprocess.

(6) Om de beställda varorna returneras, görs återköp med ett belopp som motsvarar det inlösta kreditbeloppet på presentkortet. Eventuella ytterligare betalningar som erläggs kommer att ersättas med den överenskomna betalningsmetoden. Se till att du behåller ditt presentkort efter inköp, eftersom du kommer behöva presentkortskoden för att använda återbetalningsbeloppet.

(7) Presentkortet är överlåtbart och kan användas av envar som innehar presentkortet. Presentkortet kan lösas in i WCO webbshop utan föregående identifieringskontroll.

(8) WCO tar inget ansvar för förlust, stöld, missbruk eller typografiska fel i den angivna e-postadressen. Presentkortskoderna kan inte blockeras.

6 Avtalstext

(1) Avtalstexten sparas av WCO. I sina personliga kundkonton kan Kunder som har registrerat sig på WCOs webbshop hämta sina orderuppgifter under "Mina beställningar". Kunder kan när som helst titta på de allmänna villkoren på den här sidan och spara dem på sin dator. Avtalsspråket är svenska.

(2) Kunder som inte är registrerade hos WCO kommer inte att kunna hämta den sparade beställningar efter avtalets ingående.

7 Ångerrätt

Konsumenter har 14-dagars ångerrätt.

Utlåtande om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att uppge några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från det datum då du eller någon tredje part utsedd av dig, som inte är transportören, tog varan i besittning, eller vid delleveranser, på det datum du tog den senaste delen av varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss på info@we-cook-outside.se genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via e-post) om din avsikt att frånträda detta avtal. Du kan använda standardformuläret för utövande av ångerrätten som bifogas nedan, men detta är inte obligatoriskt.

Meddelande om utövande av ångerrätt, som inlämnas före utgången av ångerfristen, är tillräckligt för att återkallelsestiden ska vara observerad.

Konsekvenser av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader som uppstår av ditt val av annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) utan otillbörligt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum då ditt meddelande om frånträdande från detta avtal har mottagits av oss. Vi kommer att utfärda återbetalningen med samma betalningssätt som du valde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras en avgift för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller tills du har bevisat att du har sänt varan, beroende på vilket som sker tidigast.

För alla övriga leveranser måste du returnera eller överlämna varorna till oss till följande:

Returadress för varor: WE COOk OUTSIDE, Smedsbol 320, 19592 Märsta

utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du informerade oss om frånträdande från detta avtal. Denna tidsfrist anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi kommer bära kostnaderna för att returnera varorna.

Du kommer endast bli ansvarig för minskat värde på produkterna om denna värdeminskning beror på din hantering av varorna på ett sätt som inte är nödvändigt för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Standardformulär för utövande av ångerrätt

Om du vill frånträda avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och returnera det till oss:

Adress för utövande av ångerrätt via e-post:

E-Mail: info@we-cook-outside.se

Adress

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor:
Beställd på (*) / mottagen den (*)

Namn på konsument(erna)

Adress för konsument(erna)

Underskrift av konsument(erna) (endast för kommunikation via papper)

Datum
_______________________
(*) Radera vid behov.

Slut på utlåtandet om ångerrätt

8 Garanti för materiella fel

(1) WCO ansvarar för materiella fel i enlighet med gällande lagbestämmelser.

(2) Garantiperioden för näringsidkare för varor som levereras av WCO ska vara ett år från den dag då varorna levererades.

9 Ansvar

(1) Om inte annat anges nedan kommer WCO vara ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen överenskommer om något annat någon annanstans, ska följande bestämmelser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) WCO utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Kunderna där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av WCOs vårdslöshet eller vårdslöshet av WCOs anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller missvisande uppgifter; för brott mot Kundens juridiska rättigheter i förhållande till produkterna inklusive rätten att tillhandahållas produkter som är: som de beskrivs och matchar informationen WCO tillhandahöll Kunden samt varje prov eller modell som setts eller granskats av Kunden; av tillfredsställande kvalitet; passar för något speciellt syfte som WCO känner till; levererade med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987/Konsumentskyddslagen 1987.

(3) Vi är ansvariga gentemot Kunden för förutsebara förluster och skador som orsakas av WCO. Om WCO misslyckas med att följa dessa villkor är WCO ansvarig för förlust och skada som Kunden lider, som är ett förutsebart resultat av att WCO bryter mot avtalet eller att WCO misslyckas med att använda rimlig omsorg och skicklighet, men WCO ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både WCO och Kunden visste att det skulle kunna hända.

(4) WCO är inte ansvarig för förluster i näringsverksamhet. Om Kunden använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, ansvarar WCO inte för Kundens för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

10 Dataskydd/personuppgiftsskydd

(1) Som en del av uppfyllandet av avtalen samlar WCO in Kundens personuppgifter. När WCO gör detta följer WCO särskilt bestämmelserna i Data Protection Act 1998 / Dataskyddsförordningen 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 / EC Direktiv 2003 om integritet och elektronisk kommunikation, som ändrade. WCO kommer endast att insamla, bearbeta eller använda masterdata och användningsdata utan Kundens samtycke i den utsträckning som krävs för behandling av avtalsförhållandet.

(2) WCO använder inte Kundens uppgifter för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersökningar utan Kundens uttryckliga medgivande.

(3) Kunderna kan alltid hämta eller ändra de uppgifter som sparas av dem under Konto. I övrigt hänvisas till vår Sekretesspolicy för ytterligare information om Kundens samtycke och annan information om insamling, bearbetning och användning av uppgifter. Sekretesspolicyn kan hämtas när som helst från webbplatsen genom att klicka på Integritetspolicy.

11 Tvistlösning

(1) Från och med 09/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och handlare i samband med online-avtal för försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR- plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att framställda krav utan att tidigare använda ODR- plattformen.

(2) Klagomål genom tvistlösning online för konsumenter (ODR): https:// ec.europa.eu/consumers/odr/

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.

12 Slutbestämmelser

Avtal som ingåtts mellan WCO och köparen ska regleras uteslutande av lagstiftningen i Sverige. Svenska ska vara exklusivt språk för avtalet och för förhandling.

Sektion 2

Villkor för deltagande i Grill Workshop och Event av WCO

1 Allmänna bestämmelser

De grillkurser som erbjuds under varumärket WCO-GrillWorkshop, där deltagarna kan bekanta sig med teorin och tillämpningen av olika metoder för att laga mat på kol och gas grillar, erbjuds och genomförs i Sverige av WCO som ansvarig arrangör. Eventuella frågor eller kommentarer som kunden kan ha måste skickas till följande e- postadress: info@we-cook-outside.se

2 Giltighetsområde

(1) Detta avtal reglerar de rättsliga förhållandena vad gäller deltagande i WCO Grillkurser mellan WCO, det vill säga arrangören och den enskilda deltagaren (hädanefter "Deltagaren").

(2) WCO erbjuder olika typer av grillkurser och event. För en detaljerad beskrivning av respektive kurs, vänligen se relevant kursinformation på webbplatsen.

(3) Du kan enkelt se villkoren för deltagande på adressen www.we- cook-outside.se, genom att klicka på "Köpvillkor" i sidfoten. Deltagarna kan också ladda ner och skriva ut dessa Villkor för deltagande med hjälp av deras webbläsares funktion.

3 Deltagande/Bokning av WCO Grillkurser

(1) Rätten att delta är begränsad till: endast registrerade vuxna deltagare

(2) WCO tillåter dig att boka ditt kursdeltagande direkt och med bindande effekt via WCOs hemsida, som kan nås på adressen www.we-cook-outside.se . WCOs Grillkurser som beskrivs på webbplatsen är inte bindande erbjudanden för WCO, utan är bara inbjudningar att lämna ett anbud. Deltagare som har hittat varan de vill ha kan placera denna vara i varukorgen utan att åläggas någon skyldighet att klicka på "Varukorg". Om en Deltagare vill anmäla andra Deltagare till en WCO Grillkurs måste han ange namnen på de andra Deltagarna. Deltagaren kan när som helst se och redigera innehållet i kundvagnen genom att klicka på korgen. Om Deltagaren vill fortsätta till en bindande bokning måste han klicka på "Fortsätt till kassan". Var god ange därefter dina uppgifte och välja önskad betalningsmetod. Bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren, intyget om avbokningsrättigheter och sekretesspolicyn och godkänt dem. Genom att klicka på "Slutför köp" fullgör du beställningsprocessen. Bokningen av en WCO Grillkurs är ett juridiskt bindande anbud för att ingå ett avtal för deltagande i den aktuella WCO-Grillkursen. Omedelbart efter att vi mottagit din beställning kommer du att få ett mail från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning.

(3) Transaktionerna kommer att behandlas enligt principen först till kvarn.

(4) Bokningar accepteras endast om det fortfarande finns tillräckligt med platser för den aktuella WCO Grillkursen. WCO sänder Deltagare en registreringsbekräftelse samt en faktura. Vi påpekar dock uttryckligen att en WCO Grillkurs endast kommer att hållas om ett minsta antal ansökningar om deltagande är mottagna (se avsnitt 5 - Krav för att hålla evenemanget). Registreringsbekräftelsen är samtidigt vår acceptans av din bokning; därmed sluts ett juridiskt bindande avtal för deltagande i den aktuella WCO Grillkursen vid mottagandet av bekräftelsen.

4 Kursavgift/Betalningsvillkor

(1) Kursavgifterna kan variera beroende på vilken typ av WCO Grillkurs som berörs. För kursavgiften, se relevant kursinformation på hemsidan. Alla priser inkluderar moms.

(2) Kursavgiften inkluderar inte andra utgifter för Deltagarna (t.ex. kostnader för transport, boende och mat på hotell).

(3) Kursavgiften kan betalas med olika metoder: SWISH, kreditkort eller andra betalningsmetoder som anges i ordern. WCO förbehåller sig rätten att utesluta vissa betalningsmetoder från fall till fall.

(4) Deltagande i en WCO Grillkurs är endast möjlig efter förbetalning av kursavgiften.

(5) Eventuella avbokningar måste mottas skriftligen senast 7 dagar före evenemanget.

(6) Överföringar mellan olika WCO Grillkurser är inte tillåtna. Om en WCO Grillkurs återkallas, kommer kostnaderna för WCO Grillkursen att återbetalas, och Deltagarna måste boka en ny grillkurs via WCOs bokningssystem.

5 Krav för att hålla evenemanget

(1) Principiellt sker WCO Grillkurser endast när minst 8 personer har anmält sig till evenemanget. Om färre än 8 personer har registrerat sig, bestämmer WCO om evenemanget ändå ska ske. Ett annat lägsta antal Deltagare kan anges i kursbeskrivningen för en viss WCO Grillkurs. Om det lägsta antalet Deltagare som anges i kursbeskrivningen skiljer sig från ovanstående antal, kommer det antal som anges i den specifika kursbeskrivningen att gälla.

(2) Om en WCO Grillkurs avbokas, kommer WCO att återbetala alla kursavgifter som redan betalats.

(3) Om en pågående WCO Grillkurs slutar för tidigt av orsaker inom WCOs ansvarsområde, kommer en pro rata-återbetalning att ske.

(4) WCO och/eller ägaren av lokalerna där kursen äger rum förbehåller sig rätten till tillträde. Beskrivningar och visuella bilder för WCO Grillkurser som erbjuds på webbplatserna, broschyrer, kataloger eller annat reklammaterial utgör inte en åtagande från WCO till Deltagare och ingår inte i kontraktet.

(5) Deltagarna är skyldiga att anmäla den partner som genomför WCO Grill Workshop & Event senast fem dagar före WCO Grillkursens start om eventuella allergier, hälsofarliga sjukdomar, sjukdomar etc. som påverkar eller kan påverka Deltagaren och/eller andra Deltagare i WCO Grillkurs. Vidare, deltagaren ansvarar för att informera WCO om ytterligare deltagare som hen har bokat in för kursen. Vid framhållande av Information gällande allergier godkänner den berörda parten att denna data behandlas av WCO Grill Workshop & Event för att genomföra grillkursen. Ingen vidare behandling eller överföring sker.

6 Ändringar av prestation

(1) WCO förbehåller sig rätten att göra eventuella väsentliga förändringar beträffande evenemangets utförande och ändringar avseende dess plats. Ändringar kommer emellertid endast göras om det behövs och om de inte väsentligt och negativt påverkar kursens övergripande utformning och förväntningarna hos Deltagarna i WCO Grillkurs.

(2) Vid en väsentlig förändring av WCO Grillkurs har Deltagarna rätt att dra sig ur avtalet, förutsatt att de ännu inte deltagit fullt ut i WCO Grillkursen. Eventuella kursavgifter som redan betalats kommer att återbetalas på en pro rata-basis där det är lämpligt.

7 Ansvarsbegränsning

(1) Om inte annat anges nedan är WCO ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen är överens om annat någon annanstans ska följande bestämmelser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) WCO utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Deltagarna ifall där det skulle vara olagligt att göra det.
WCO kan inte garantera att kryddor och ingredienser inte innehåller några allergiframkallande ämnen. Kursdeltagarna med kända allergier får inte boka en kurs och är ansvariga för sig själva.

(3) WCO ansvarar gentemot Deltagarna för förutsebara förluster och skador som orsakas av WCO. Om WCO inte följer dessa villkor är WCO ansvarig för den förlust och skada som Deltagaren lider, som är ett förutsebart resultat av att WCO bryter mot kontraktet eller misslyckas med att använda rimlig vård och skicklighet. WCO ansvarar dock inte för förlust eller skada som inte är förutsebar. En förlust eller skada är förutsebar om det antingen var uppenbart att den skulle inträffa, eller om det var sannolikt att det skulle kunna inträffa.

(4) WCO är inte ansvarig för förluster i affärer. Om Deltagaren använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, kommer WCO inte att ha något ansvar för förlorad vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

8 Ångerrätt

Deltagare har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59) kap 3 § 7.

9 Substitution

Deltagare får skicka en ersättare i deras ställe för att delta i kursen.

10 Uppskjutande/Återkallande av WCO Grillkurser

(1) Under exceptionella omständigheter utanför WCOs ansvarsområde, förbehåller WCO sig rätten att skjuta upp eller återkalla WCO Grillkurser. Detta är speciellt fallet vid brist på Deltagare, kortfristig avbokning av kockar på grund av sjukdom eller andra mänskliga resurser som är nödvändiga för Weber Grillkursens genomförande eller på grund av force majeure.

(2) Om det minsta antalet Deltagare inte uppnås, kommer WCO Grillkursen att avbrytas senast 7 dagar innan den börjar.

(3) Om en WCO Grillkurs är uppskjuten eller återkallad, har Deltagarna rätt att dra tillbaka avtalet. Kursavgifter som redan betalats återbetalas i sin helhet.

11 Beskrivningar av upplevelserna/Illustrationer

(1) Beskrivningarna av WCO Grillkurser på WCOs webbplats är korrekta vid tidpunkten när de laddas upp. Innehållet i den erbjudna WCO Grillkursen kan dock vara föremål för mindre förändringar. Kontaktuppgifterna till den Partner som håller i Grillkursen finns i beskrivningen av respektive WCO Grillkurs.

(2) De angivna tiderna för respektive WCO Grillkurs är enbart indikationer på den schemalagda tidsramen. Mindre tidsvariationer under varaktigheten av respektive WCO Grillkurs kan därför uppstå. Följaktligen är de tider som anges på WCOs webbplats inte bindande och kan variera.

12 Bild- och ljudinspelningar

Deltagare har rätt att ta bilder under en WCO Grillkurs och också publicera dem för privata ändamål, förutsatt att de personer som syns tydligt i dessa bilder uttryckligen har samtyckt. Det är strängt förbjudet att göra film- eller ljudinspelningar av något slag, såvida inte WCO har beviljat ett uttryckligt exceptionellt tillstånd från fall till fall, vilket dock kan vägras av WCO efter eget gottfinnande.

13 Information om databehandling

(1) Vid behandlingen av avtalsförhållandet samlar WCO in personuppgifter från Deltagarna. Vid detta följer WCO bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2016/679. Deltagarnas personuppgifter kommer endast att samlas in, bearbetas eller användas utan Deltagarnas medgivande i den utsträckning detta är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras. Vid genomförandet av en WCO Grillkurs är det i allmänhet nödvändigt att WCO överför personuppgifter till WCO och andra tredje parter, särskilt personer som WCO använder för att fullgöra sina skyldigheter.

(2) WCO anger uttryckligen att Deltagarnas personuppgifter inte kommer att användas för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersökningar utan Deltagarens samtycke.

(3) Deltagare kan begära att WCO informerar dem om deras data som sparats av WCO.

(4) För ytterligare information om dataskydd, vänligen se de Sekretessvillkor som finns tillgängliga på adressen:

14 Avtalstext

(1) Avtalstexten sparas av WCO. I sina personliga kundkonton kan Kunder som har registrerat sig på WCOs webbshop hämta sina orderuppgifter under "Mina beställningar". Kunder kan när som helst titta på de allmänna villkoren på den här sidan och spara dem på sin dator. Avtalsspråket är svenska.

(2) Kunder som inte är registrerade hos WCO kommer inte att kunna hämta den sparade beställningar efter avtalets ingående.

15 Prestationsort/Jurisdiktionsort/Övrigt

(1) Om inte annat föreskrivs i lag, ska prestationsorten och betalningsorten vara WCOs säte.

(2) Domstolsjurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal ska vara den ort där konsumenten har sitt hemvist. Avtalet ska regleras av konsumentens hemlands lagar.

(3) Om någon av bestämmelserna i Villkoren för deltagande är eller blir ogiltig, påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna.

16 Online-tvistlösning och tvistlösning inför tvistlösningsnämnder

(1) Från och med den 01/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och näringsidkare i samband med onlineavtal om försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR- plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av online-plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att hävda sin rätt utan att tidigare ha använt ODR- plattformen.

(2) Klagomål via online tvistlösning för konsumenter (ODR): https:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.

ENDE

magnifier
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram